Coverage Areas

Yerleşkelerdeki Kapsanan Alanlar aşağıda verilmiştir.

Tandoğan Yerleşkesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığ
Kapalı Y Üzme Havuzu
Rekreasyon Alanı
A Blok ile B Blok Arası
A Blok Magnetik Malzeme Lab.
B Blok Kimya
B Üy Ük Fizik Anfisi
B Üy Ük Kimya Anfisi
Saffet S Üreyya Anfisi
Kırmızı Salon
Mavi Salon
Merkez Kafeterya
Uzay Kafe – E Blok Ön Ü
Öğrenme Merkezi
Rektörl Ük – Rektör-Rektör Yardımcıları Odaları
Rektörl Ük – Senato – Yönetim Kurulu, 100.Yıl Salonu
Rektörl Ük – Genel Sekreterlik ve Danışman Odaları
Rektörl Ük – BAP
Eczacılık Fak Ültesi – Kafeterya/Kantin, Ön Bahçe, B BLok Hol, K Üt Üphane
50.Yıl Salonu, Bayer Salonu
Diş Hekimliği Fak Ültesi: K Üt Üphane, Kafeterya
Biyoteknoloji

Cebeci Yerleşkesi

ATAUM
EBF – Kafeterya, K Üt Üphane
EBF – Dekanlık, Spor Salonu Ön Ü
EBF – Öğretim Üyeleri Katları
Hukuk Fak Ültesi – Kafeterya, K Üt Üphane
Hukuk Fak Ültesi – Dekanlık, Ön Bahçe, Yeni Bina
İLEF – Kafeterya, K Üt Üphane
İLEF Öğretim Üyeleri Katları
İLEF – Araştırma Görevlileri Odası, Yan Bahçeler
Siyasal Bilgiler Fak Ültesi – Kafeterya, K Üt Üphane
Siyasal Bilgiler Fak Ültesi – Dekanlık, Öğrenci İşleri, S Ütunlu Salon
Aziz Kökl Ü Konferans Salonu
Milli Piyango Yurdu – T Üm Katlar

Dışkapı Yerleşkesi

Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Yurdu – T Üm Katlar
Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Yurdu – T Üm Katlar
Anatomi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Cansuyu Ön, Cansuyu Arka, Dahiliye, Ev Ekonomisi, Farmakoloji, Peyzaj, Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu, Saatli Bina Ön Ü, Su Ür Ünleri, Suni Tohumlama, Cerrahi, TITE, Tarım Nakinaları, Tarımsal Yapılar, Tarla Bitkileri, Yeni Anfi Ön Ü, Toprak, Ziraat Fak Ültesi Konferans Salonu
Gıda M Ühendisliği Böl Üm Ü Kantin ile 1. ve 3. Binaları Arası
Veteriner Fak Ültesi Kafeterya, Dekanlık, K Üt Üphane, Şenlik Alanı, Veteriner Fak Ültesi Viroloji K Ürs Üs Ü, Okuma Odası
Peyzaj Mimarlığı Böl Üm Ü
G Üm Üşdere Yerleşkesi
Sosyal Tesisler Binası

Cebeci Hastanesi Yerleşkesi

Sağlık K Ült Ür ve Spor Daire Başkanlığı
Cumhuriyet Kız Öğrenci Evi – T Üm Katlar
Göz Bankası

Tıp Fak Ültesi Yerleşkesi

Morfoloji Binası Kantin ve Bahçesi
Morfoloji Binası Birimleri – Akademik Oda, Anatomi, Biyafizik, Biyokimya, Dekanlık, Farmokoloji, Fizyoloji, Fizyopatoloji, Genetik, Hidtoloji, Mikrobiyoloji, Molek Üler Biyoloji, Patoloji, Tıbbi Biyoloji İstatistik, Tıp Tarihi ve Etik, Teras Kat
K Üt Üphane, Okuma Salonu, Mor Salon,
İbn-i Sina Hastanesi, BİM, Yeni Bina Fuayesi
Ek Bina
Cebeci Hastanesi Yerleşkesi – Onkoloji

Dil ve Tarih-Coğrafya Fak Ültesi Yerleşkesi

Kantin ve Bahçesi, Çalışma Salonu, K Üt Üphane, Fuaye, Ön Bahçe

Keçiören Yerleşkesi

Misafir Evi
Misafir Evi B Blok
Sağlık Bilimleri MYO K Üt Üphane ve Kantin
Yeni Ek Bina – Bilgisayar M Ühendisliği böl Üm Ü

İlahiyat Fak Ültesi

K Üt Üphaneler, Kantinler, Dekanlık Toplantı Salonu, Yeni Bina, Yunus Emre Konferans Salonu

Vehbi Koç Erkek Öğrenci Evi

Gölbaşı Yerleşkesi

Yabancı Diller Y Üksekokulu
Hızlandırıcı Tekkonolojileri Enstit Ü ve Hızlandırıcı Tesisi
BESYO Kantin-Spor salonu
Sosyal Tesisler
Ortak Alan

Elmadağ Meslek Y Üksek Okulu

Haymana Meslek Y Üksek Okulu

Kalecik Meslek Y Üksek Okulu

Nallıhan Meslek Y Üksek Okulu

Baypazarı Meslek Y Üksek Okulu

Dikimevi Yerleşkesi

Sağlık bilimleri Fak Ültesi Kafeterya ve K Üt Üphane

© Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Ekibi