Links

edu eduroam (EDUcation ROAMing)
http://www.eduroam.org
 tubitak eduroam Turkiye
http://www.eduroam.org.tr
 logo eduroam Ankara Üniversitesi
http://eduroam.ankara.edu.tr

© Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Ekibi